Zwroty i Reklamacje

Jeżeli dotarłeś aż tutaj, oznacza to, że nasz produkt z jakichś powodów nie spełnił Twoich oczekiwań. Niestety, zdarza się nawet najlepszym…

Spokojnie, nie ma powodów do paniki – jesteś dla nas najważniejszy i nie zostawimy cię z tym samego.

Szanując Twoje prawa, poniżej zamieszczamy niezbędne informacje, dzięki którym bez problemu możesz złożysz reklamację lub dokonać zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy macie do tego prawo i możecie to zrobić w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W tym celu muszą Państwo nas (SIGMA Katarzyna Dasiewicz, ul. Wrześniowa 12, 80-178 Gdańsk) poinformować o swojej decyzji odstąpienia od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, nie jest to jednak obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślą Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy wszystkie otrzymane od Państwa płatności zostaną zwrócone – w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) – niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie - w żadnym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Ważne jest, aby Państwo rzecz, którą chcecie zwrócić, odesłali lub przekazali nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA (REKLAMACJE)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

Macie Państwo po wykryciu wady prawo:

  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądać usunięcia wady.

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza rękojmi (reklamacji), jednak nie jest to obowiązkowe.

Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt na adres (SIGMA Katarzyna Dasiewicz, ul. Wrześniowa 12, 80-178 Gdańsk), a jeżeli dostarczenie rzeczy przez Państwa byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania) obowiązani jesteście udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się znajduje.

Koszty wymiany lub naprawy ponosimy my, za wyjątkiem sytuacji, kiedy rzecz wadliwa została zamontowana. Wówczas jesteście Państwo zobowiązani ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy. Macie Państwo alternatywnie prawo żądać od nas zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana roku od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu jej wydania Państwu. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy. Wówczas odpowiadamy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momentu uzyskania wiedzy o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowo Państwa uprawnienia.  Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.

Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres: sklep@chwilerelaksu.pl.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów